วันที่ 12 พ.ค. 2019 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ จัดอบรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้นำและสมาชิก CBO ในพื้นที่จังหวัดพังงา (ร่วมด้วยกลุ่มตะกั่วป่า กลุ่มทับละมุ กลุ่มรมณีย์ กลุ่มคุระบุรี กลุ่มน้ำเค็ม และกลุ่มคึกคัก) โดยได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานและการจ้างงานแรงงานต่างด้าว” และ“กฎหมายคุ้มครองแรงงาน” การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์สังคมพัฒนาฯ บ้านบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 23 คน

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม