30 พฤศจิกายน 2018 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการเตรียมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี นำโดยคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด ซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม จัดกิจกรรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ในโอกาสปีแห่งการเตรียมเฉลิมฉลอง 50 ปี สังฆมณฑล ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จังหวัดตรัง

สำหรับการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน คณะทำงานได้นำกฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย มาไตร่ตรองและนำเข้าสู่แผนกิจกรรมอภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ในท้องถิ่น

กิจกรรมในวันนี้ แม้ว่าพระคุณเจ้า จะไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ แต่ท่านได้แสดงถึงความห่วงใย และความเป็นหนึ่งเดียวกับทีมงาน และกลุ่มคริสตชน ด้วยการจัดทำ Clip Vdo เพื่อนำกระบวนการไตร่ตรองมิติของการเยี่ยมเยียน โดยใช้วิธีการอ่านพระวาจาด้วยวิธีการแบบ Lectio Divina ต่อจากนั้นคณะทำงานได้เตรียมจิตใจพี่น้องสัตบุรุษ เพื่อรับศีลอภัยบาป และก่อนที่จะร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระ สำหรับการฉลองกลุ่มคริสตชนประจำปี คุณพ่อสิทธิชัย เพ็ญคำ เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ได้เป็นประธานในการตั้งศีล และอวยพรศีลมหาสนิท

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม