วินเซนต์เดอปอล ผู้สนับสนุนการแพร่ธรรม ด้วยงานสังคมพัฒนา ก้าวสู่การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านมิติของการรับใช้ในชุมชนวัดด้วยใจยินดีฃ
27 มกราคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ในพิธีบูชาขขอบพระคุณประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญอักแนส กระบี่ ร่วมกับคุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล อธิการเจ้าคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศไทย พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษ ทั้งใกล้ ไกล ที่มาร่วมเพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งในโอกาสเตรียมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการเตรียมงานได้กำหนดให้ เดือนมกราคม 2019 เป็นเดือนของการเน้นกิจกรรมด้านงานสังคมพัฒนา โดยกำหนดให้มีกิจกรรมชุมนุม สมาชิกกลุ่มวินเซน เดอ ปอล และผู้สนใจจิตตารมณ์ ดังกล่าว ในโอกาสฉลองประจำปี ชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดนักบุญอักแนส กระบี่

ในปีนี้ ก่อนวันฉลองวัด (24 ม.ค.) กลุ่มคริสตชน ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระเจ้า โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ร่วมกับ คณะกรรมการวิถีชุมชนวัด และกฤษฏีกาสมัชชาใหญ่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เตรียมจิตใจให้กับพี่น้องคริสตชนวัดนักบุญอักแนส เป็นพิเศษ ซึ่งการเตรียมจิตใจ เริ่มด้วยการรับชมวีดีทัศน์ 350 ปีมิสซังสยาม และวีดีทัศน์ สรุปมิติการเยี่ยมยียนในงานอภิบาลของบรรดามิสชันนารีในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี บรรดาผู้เข้าร่วมการฟื้นฟูจิตใจได้มีโอกาส รำพึงพระวาจา ด้วยวิธีการแบบ Lectio Divina ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของการเตรียมจิตใจในครั้งนี้ หลังจากรับฟัง ไตร่ตรอง พระวาจาของพระเจ้าร่วมกันแล้ว ได้มีโอกาสศึกษา กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และร่วมกันวางแผนงานอภิบาลในระดับวัด โดยคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้นำ นอกจากนี้บรรดาผู้เข้าร่วมการเตรียมจิตใจ ยังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของศีลอภัยบาป โดยพระสังฆราช และคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางศีลอภัยบาป ก่อนที่จะจบการเตรียมจิตใจด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกันและรับพรพระจิตเจ้า

โอกาสแห่งความชื่นชมยินดี ฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดนักบุญอักแนส กระบี่ ในปีนี้ มีเด็ก ๆ ที่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกจำนวน 4 คน และในภาคบ่าย คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด ได้นำสมาชิกกลุ่มวินเซนต์เดอปอล และผู้สนใจ ร่วมกัน ไตร่ตรองสมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดีเถิด” ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส หลังจากนั้นได้มีการแบ่งปันกลุ่มย่อย เพื่อแสดงความคิดเห็น ในประเด็นของ “การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านมิติการรับใช้ในชุมชนวัดด้วยใจยินดี” เพื่อเชื่อมโยงสู่งานสังคมในระดับวัด

การชุมนุมของกลุ่มวินเซนต์เดอปอล ในวันนี้จบลงด้วยการกล่าวปิด และให้ข้อคิดโดยคุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราชและจิตตาภิบาลกลุ่มวินเซนต์เดอปอล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม