350 ปีมิสซังสยาม 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง มองดูบ้านเณรเล็ก หัวใจมิสซัง บ้านอบรมแรก

สู่การเป็นผู้อภิบาล เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ 50 ปี งานอภิบาลด้ามขวานทอง ตลอดช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคม 2019 คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้เป็นเดือนของการภาวนาเพื่อกระแสเรียกพระสงฆ์ – นักบวช ฝ่ายอภิบาลคริสตชน โดยแผนกกระแสเรียก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมกระแสเรียก ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2019 ณ สำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมอบรมเด็กช่วยมิสซาระดับสังฆมณฑล ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อเจ้าอาวาสจากวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑลได้ส่งกลุ่มเด็กช่วยจารีตเข้าร่วมจำนวน 39 คน บรรดาเด็ก ๆ ได้เรียนรู้จักความสำคัญ และจิตตารมณ์การเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมจากคุณพ่ออรรคเดช ทับปิง พร้อมกันนี้ยังได้มีโอกาสทำกิจกรรม รอบรู้เรื่องพิธีกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ฐาน คือ ฐานที่ 1 เรื่องปีพิธีกรรม และความหมายของอารมณ์ศักดิ์สิทธิ์ โดย คุณพ่อสิทธิโชค แสวกาญจน์ ฐานที่2 เรื่อง อุปกรณ์ (ศาสนภัณฑ์) สำหรับใช้พิธีกรรม โดย สังฆานุกรชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์ ฐานที่ 3 เรื่องอากัปกิริยา และการช่วยพิธีกรรม สังฆานุกรยุทธการ กอบวัฒนกุล นอกจากนี้ยังได้มีประสบการณ์ของการร่วมภาวนาเทเซ่ เพื่อกระแสเรียก และร่วมฉลองประจำปีสำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ

2. กิจกรรมพบปะเพื่อนเณรต่างสังฆมณฑล ในระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2019 โอกาสฉลองประจำปีสามเณราลัยสำนักฝึกธรรม ดอมินิกซาวีโอ คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์ อธิการสามเณราลัยคริสตประจักษ์ อุบลราชธานี คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข อธิการสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธ์ อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี ได้นำตัวแทนสามเณรจากทั้ง 3 สังฆมณฑล เดินทางมาร่วมฉลองประจำปี และทำกิจกรรมร่วมกับสามเณราลัยสำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ เพื่อทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย และให้กำลังใจกันและกัน ทั้งผู้ให้การอบรม และบรรดาสามเณร

3. การภาวนาเทเซ่ ต่อหน้าศีลมหาสนิท เพื่อกระแสเรียกร่วมกัน ในคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2019 ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์ฯ โดยสังฆานุกรอมรเทพ สุริปะ เป็นประธานในการตั้งและอวยพรศีลมหาสนิท การภาวนาค่ำคืนนี้ มีบรรดาพระสงฆ์ นักบวช บรรดาสามเณร ผู้ปกครองสามเณรสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี กลุ่มเด็กช่วยจารีตสังฆมณฑล และพี่น้องสัตบุรุษใกล้เคียงร่วมภาวนา ในบรรยากาศของความศรัทธา สงบเงียบ

4. กิจกรรมต้อนรับ และปฎิญาณตนของสามเณรใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองประจำปีสามเณราลัยสำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีพิธีต้อนรับสามเณรใหม่ของสำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ จำนวน 13 คน ต่อหน้าพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ผู้ปกครอง และพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในพิธีดังกล่าวคุณพ่ออธิการ ได้จุดเทียนจากเทียนปัสกามอบให้กับสามเณรใหม่ทุกคนอันเป็นเครื่องหมายของแสงสว่าง จากนั้นสามเณรใหม่ได้กล่าวคำปฎิญาณตนต่อหน้าพระสังฆราช และผู้ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ได้รับมอบพระคัมภีร์ เข็มสัญลักษณ์สำนักฝึกธรรม และคู่มือสามเณร ในขั้นตอนสุดท้ายพระสงฆ์ ที่สามเณรได้เลือกให้เป็นพี่เลี้ยง ได้ติดเข็มประจำตัวให้กับสามเณรใหม่ และร่วมแสดงความยินดี ภาคบ่าย สำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ ได้จัดให้มีกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสามเณรสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ สุราษฎร์, สามเณรสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี, สามเณรพระคริสตประจักษ์ อุบลฯ และ ทีมศิษย์เก่าสำนักฝึกธรรมฯ ตั้งแต่รุ่นปี 2015 – 2018

“สถานสำคัญเรียกกันบ้านเณร เหมือนหัวใจส่วนที่จำเป็น หยุดเต้นชีพคงวอดวายพระสังฆราชหลายองค์ พระสงฆ์คนไทย ที่บ้านเณรช่วยสร้างสรรค์ให้ พลีกายรับใช้มวลชน” ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนส่งเสริมกระแสเรียก สำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ สามารถบริจาคได้ที่

ธนาคาร : กรุงเทพฯ สาขาสุราษฎร์ธานี 
ชื่อบัญชี : มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี (สำนักฝึกธรรม) 
เลขบัญชี : 296-0-96443-1

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ (อธิการ) 080-698-4272

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพบ้านเณรเล็ก หัวใจมิสซัง บ้านอบรมแรก สู่การเป็นผู้อภิบาล

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม