8 เมษายน 2019 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และเสกบ้านสำหรับหมู่คณะนักบวช Marist Fathers อ.เมือง จ.ระนอง คณะนี้ได้เข้ามาเริ่มกิจการในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีในปี 2006 ปัจจุบันได้ให้บริการช่วยเหลือด้านการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น สำหรับลูก หลานของผู้อพยพย้ายถิ่น โดยร่วมกับฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และได้มีการจัดตั้งมูลินิธิมาริส เพื่อดำเนินการกิจกรรม โครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ

การเสกบ้านในวันนี้เป็นไปในแบบบรรยากาศของครอบครัว Marist Fathers เนื่องจากหมู่คณะ Marist Fathers ในประเทศไทยสังกัดแขวงฟิลิปปินส์ มีสมาชิกจำนวน 13 คน และเพิ่งจบการเข้าเงียบ โดยมีพระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นผู้เทศน์ ดังนั้นทุกคนจึงมาร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมกับ พระสงฆ์ นักบวช คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งดูแลงานอภิบาลในจังหวัดระนอง นอกจากนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่ และผู้มีพระคุณของมูลนิธิมาริส ร่วมในพิธีดังกล่าว

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ภาพเสกบ้านหมู่คณะ Marist Fathers

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม