“ขับเคลื่อนวิถีชุมชนวัด ด้วยการจัดการที่ดี” วันที่ 28-30 ธันวาคม 2020 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมร่วมกับ คณะทำงาน วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบา เพื่อประเมิน ติดตาม และวางแนวทางการขับเคลื่อนวิถีชุมชนวัดในปี 2021 โดยได้ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูล จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของแต่ละชุมชนวัด ผ่านทางข้อมูลที่ได้รับจากการออกไปพบปะ เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนตามวัด และการวางแผนงานอภิบาลของแต่ละวัด ซึ่งได้จากการสัมมนาพระสงงฆ์ นักบวช ฆราวาส ประจำปี 2020

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม