มุขนายกโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี และมีคุณพ่ออภิรักษ์ ทับปิง, คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี, คุณพ่อสุรศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์, คุณพ่อชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์ ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพิธีดังนี้
* เสกยานพาหนะของพี่น้องสัตบุรุษ
* นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก
* นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับศีลกำลัง
* ประมูลพืชผลของบรรดาพี่น้องที่นำมาถวายเป็นเครื่องบูชา
และร่วมกันรับประทานอาหาร

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/MSCatholicSRT/videos/2657800104313385/” width=”720″ height=”480″ onlyvideo=”1″]

Categories:

Tags:

No responses yet

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  Lectio Divina – daily
  Line Official พระวาจาประจำวัน
  รับฟังพระวาจาประจำวัน
  ผ่านช่องทาง Line Official
  พระวาจาจะส่งถึงเวลา 03.00 น.(ตีสาม)
  เพียงสแกน qr code หรือกด "เพิ่มเพื่อน" ด่านล่างนี้ครับ
  เพิ่มเพื่อน
  Bible Diary 2023

  พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

  ปฏิทินสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลิงก์คาทอลิก

  350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม