ดาวน์โหลดข้อมูล

โลโก้ 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ความหมายของโลโก้ 50 ปี

บทภาวนาโอกาสฉลอง 50ปี

ไฟล์บอร์ดนิทรรศการ 50 ปีสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

VDO การเยี่ยมเชิงอภิบาล 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

เพลงมาร์ช 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

โน๊ตเพลง 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

เพลงรถคันเล็ก

โน๊ตเพลงรถคันเล็ก

บทอวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ (สำหรับโรงเรียน)

ตารางเวลา ระลึกถึงแต่ละเดือน ช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนตุลาคม โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนพฤศจิกายน โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนธันวาคม โอกาสเตรียฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนมกราคม 2019 โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนมีนาคม 2019 โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนเมษายน 2019 โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนกรกฎาคม 2019 โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี

บทเสริมในมิสซาเดือนสิงหาคม 2019 โอกาสเตรียมฉลอง 50 ปี