โรงเรียนของสังฆมณฑล       

1. โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สุราษฎร์ฯ

 • 6/8 ม.6 ถ.ชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทร. 0-7728-6014, 0-7721-9122  โทรสาร 0-7728-3906

2. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

 • 317 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทร. 0-7727-2061, 0-7728-6024 โทรสาร 0-7728-6590 นักเรียนประจำ 0-7721-2029

3. โรงเรียนอรุณวิทยา

 • 163 ม.2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทร. 0-3257-4444, 0-3261-1578  โทรสาร 0-3257-4515

4. โรงเรียนวันทามารีอา (ปราณบุรี)

 • 52/144 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120  โทร. 0-3262-1778, 0-3254-0167  โทรสาร 0-3262-1778

5. โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา

 • 48/2 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 80000  โทร. 0-7534-7379 โทรสาร 0-7531-6147

6. โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา พนม

 • 75/1 ม.3 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม  จ.สุราษฎร์ธานี 84250  โทร. 0-7739-8084 โทรสาร 0-7739-8085

7. โรงเรียนมานะศึกษา

 • 4 ถ.เทศบาล 4 ต.สะเตง  อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 0-7323-2758  โทรสาร 0-7321-1758

8. โรงเรียนเจริญศรีศึกษา

 • 77 ม.5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. 0-7333-2117, 0-7333-4548  โทรสาร 0-7333-1378

9. โรงเรียนนิรมลชุมพร (แผนกประถม)

 • 253 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  โทร. 0-7750-21451(บ้านซิสเตอร์), 0-7750-6740 (อนุบาล), 0-7750-6742(นักเรียนประจำ) โทรสาร 0-7750-6741

10. โรงเรียนอนุบาลมารีรักพังงา

 • 19/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร. 0-7641-2114

11. โรงเรียนดอนบอสโกพัฒนา

 • 243/2 ถ.นครศรีฯ-ทุ่งสง ต.หินตกอ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช 80350  โทร. 0-7549-7037 โทรสาร 0-7537-3111

โรงเรียนสังกัดคณะนักบวช

 1. โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 • 5 ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7423-2052,  0-7423-9522  โทรสาร 0-7435-3266

2. โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม

 • 159 ม.2 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-6770, 0-7461-6771  โทรสาร 0-7461-5420

3. โรงเรียนพระแม่มารีย์ ประจวบฯ

 • 74 ถ.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  โทร. 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321

4. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เกาะสมุย

 • 86/1 ม.4 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทร. 0-7742-1129 โทรสาร 0-7742-0771

5. สถานรับเลี้ยงเด็กมารีย์อุปถัมภ์

 • 109/6 ม.6 ต.บ่อผุด  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร. 0-7742-2370 โทรสาร 0-7741-3158

6. โรงเรียนธิดาแม่พระ

 • 317 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7727-2572, 0-7721-3318, 0-7728-7927 โทรสาร 0-7721-3512

7. โรงเรียนถนอมศรีศึกษา

 • 5 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทร. 0-7323-1212   โทรสาร 0-7323-4395 E-mail : thanomsris@hotmail.com

8. โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต

 • 13 ม.5 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7621-2392, 0-7623-5183 โทรสาร 0-7723-4526

9. โรงเรียนพระแม่มารีย์ ประจวบฯ

 • 74 ถ.ประจวบฯ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  โทร. 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร 0-3260-1321

10. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 • 240 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110  โทร. 0-3251-1233  โทรสาร 0-3251-2499

11. โรงเรียนแสงทองวิทยา

 • ตู้ ป.ณ.126 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7424-3595, 0-7423-7505,  0-7423-5101 โทรสาร 0-7423-750

12. โรงเรียนศรีอรุโณทัย

 • 71 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์  อ.เมือง จ.ระนอง 85000  โทร. 0-7781-1813  โทรสาร 0-7783-4143

13. โรงเรียนดรุโณทัย

 • 49 ถ.เจิมปัญญา อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 0-7521-8362  โทรสาร 0-7521-4760

14. โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

 • 31 ถ.เจ้าฟ้า อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7621-2137 โทรสาร 0-7622-6232

15. โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม

 • 159 หมู่ 2 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7461-6770 โทรสาร 0-7461-6771

16. โรงเรียนนิรมลชุมพร (แผนกอนุบาล/มัธยม)

 • 253 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 0-7750-2145, 0-7750-6740, 0-7750-6742 โทรสาร 0-7750-6741

17. โรงเรียนดรุณศึกษา

 • 319 ม.7 อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช 80130  โทร. 0-7544-1178, 0-7544-1580 โทรสาร 0-7544-1580