ก่อนปี ค.ศ. 1999 สำนักพระสังฆราช สำนักงานมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี และศูนย์งานอภิบาลของสังฆมณฑล อยู่รวมกันภายในบริเวณโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ต่อมาเมื่อโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเจริญก้าวหน้าขยายตัวอย่างรวดเร็วจนมีนักเรียนถึง 3,000 คน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้เพิ่มขึ้นมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ใช้สอยของโรงเรียน จึงจำเป็นที่จะต้องย้ายสำนักพระสังฆราชรวมถึงสำนักงานฝ่ายต่างๆ ของสังฆมณฑลไปยังสถานที่ใหม่ ใกล้กับบริเวณโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ฯ ที่ตั้งอยู่ที่บางใหญ่

การก่อสร้างเริ่มดำเนินมาตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 1998 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี มีพิธีเสกและเปิดสำนัก  พระสังฆราชแห่งใหม่นี้ โดยพระสังฆราชไมเคิล ประพนธ์ ชัยเจริญ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1999

สำนักพระสังฆราชแห่งใหม่นี้ชื่อว่า “บ้านชุมพาบาล” ซึ่งตั้งอยู่ที่ 15 หมู่ 6ถ.ชนเกษม ซ.41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

เมื่อเดินทางเข้ายังศูนย์งานอภิบาลแห่งนี้ จะเห็นอาคาร 2 ชั้น ที่หันหน้ามาหาท่าน ประดุจเจ้าของบ้านที่กางแขนออก โอบรับท่านด้วยไมตรีจิต นั่นคืออาคาร “บ้านชุมพาบาล” ศูนย์งานอภิบาลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ลักษณะอาคารเป็นแบบศิลปะทางใต้ ที่เด่นด้วยซุ้มหน้าจั่ว เรือนมนิลา ฉลุลวดลาย รอบอาคารมีระเบียงกว้างทั้ง 2 ชั้น     ขั้นด้วยเสาโรมัน ด้านนอกระเบียง เริ่มตั้งแต่กลางอาคารเรียงรายไปด้วยด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ตัดกับผนังที่กรุด้วยกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนมีลวดลายสีแดงปนดำ ทำให้อาคารดูสดใสมากขึ้น กลางอาคารเป็นเฉลียงสูงโปร่งมีกันสาดเป็นรูปโค้ง พร้อมกับโดมสีฟ้ารูปวงกลมเป็นจุดเด่น

อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานฝ่ายต่างๆ ของสังฆมณฑล คือ

[su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

สำนักพระสังฆราช 

สำนักงานมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี

แผนกการเงินทรัพย์สิน   

[/su_column]
[su_column size=”1/2″ center=”no” class=””]

งานฝ่ายอภิบาล

งานฝ่ายสื่อสารสังคม

[/su_column][/su_row]

บ้านชุมพาบาลในสถานะศูนย์งานอภิบาลสังฆมณฑล
บ้านแห่งนี้ยังเป็นที่สถานที่จัดการฝึกอบรม เข้าเงียบ จัดประชุม หรือสัมมนา ที่สังฆมณฑลหรือผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ จัดขึ้น โดยมีสถานที่รองรับดังนี้ บ้านพักจำนวน 4 หลัง ที่สามารถพักได้ประมาณ 50 คน ห้องประชุมขนาดความจุ 80 คน ห้องอาหาร วัดน้อย รอบๆ อาคารใหญ่มีสวนหย่อมและศาลาเล็กๆ เพื่อการพักผ่อนหรือรำพึงภาวนา